Priznanja Cellfooda

CELLFOOD®

NOVA FORMULA ŽIVOTA,
AKTIVNI KISIK U KAPIMA

  • 1997. NAJBOLJI PREHRAMBENI DODATAK nagrada HITECH u SAD
  • 1994. ODOBRENO OD FDA i DS Health & Education Act
  • U skoro 40 godina niti jedne pritužbe, odnosno, neželjenih učinaka
  • prodaja u više od 75 zemalja svijeta